CAT - Collectief Alternatieve Therapeuten

Het CAT is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor alternatieve therapeuten waarbij Nibbana aangesloten is. Onder CAT valt de beroeps en bedrijfs- aansprakelijkheidsverzekering - BAT (Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten) en de onafhankelijke klachten en geschillen commissie - GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten). De CAT beroepsorganisatie screent en certificeert Nibbana zodat kwaliteit gegarandeerd is aan de klanten.

Nibbana werkt volgens de CAT en GAT beroepscodes met Therapeut nummer: 55052021-05-07.

CAT licentie 55052021-05-07

jaarlicentie 2022 erkend CAT-therapeut.pdf

CAT-morele_beroepscode Klik hier voor meer informatie.

GAT_Beroepscode Voor hier voor meer informatie.

CAT_GAT%20logo

Heeft u klachten over de behandeling dan is het fijn om dat bij Nibbana kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van de klachtprocedure. U kunt de klachtencommissie hiervoor inschakelen.